Jdi na obsah Jdi na menu
 

Školné a poplatky...

1. 9. 2018

Členové KK Chodov hradí:

Školné ve výši 1.500,- Kč / pololetí (1. 9. - 31. 1. a 1. 2. - 30. 6.) splatné na bankovní účet Karate klubu Chodov z.s. vedený u České spořitelny:

číslo účtu:  860363389 / 0800

Za každého dalšího člena rodiny se platí školné ve výši 500,- Kč / pololetí.

Jako zprávu pro příjemce uvádějte při platbě jméno, popřípadě jména a příjmení.

I. pololetí je třeba uhradit do 30. 9. příslušného roku a II. pololetí do 28. 2. příslušného roku.

Členský příspěvek DDM Chodov ve výši 500,- Kč / školní rok.

Průkaz karate v ceně 120,- Kč (Tento průkaz je platný doživotně).

Zkoušky na STV - poplatek 200,- Kč za zkoušku za 1 uchazeče.

KK Chodov registruje členy u Českého svazu karate (ČSKe) - známka ČSKe v ceně 300,- Kč / kalendářní rok (známka obsahuje kompletní pojištění úrazu na soutěžích ČSKe, členství v ČSKe, právo účastnit se soutěží ČSKe a právo účastnit se zkoušek na STV).

KK Chodov registruje členy u České Asociace Budo Karate, z.s. (ČABK) - známka ČABK v ceně 300,- Kč / kalendářní rok (známka obsahuje kompletní pojištění úrazu na soutěžích ČABK, členství v ČABK, právo účastnit se soutěží ČABK a právo účastnit se zkoušek na STV).