Jdi na obsah Jdi na menu

popis kata heian

Slovo HEIAN se obvykle překládá jako "mírová mysl". Význam znaků, které tvoří toto slovo však tomu zcela neodpovídá.
HEI = mírový, vyrovnaný, klidný, obyčejný, plochý
AN = bezpečný, snadný, mírový, levný, stáj

Z překladu je patrné, že žádný ze znaků ve skutečnosti v překladu neznamená "mysl." Jedno z vysvětlení, jak vzniklo slovo HEIAN říká, že základem pro toto pojmenování bylo japonské slovo (heiwa-antei),které znamená "mír a stabilitu." Pravděpodobnější verzí je vysvětlení, že slovo HEIAN je pouze japonským překladem původního okinawského názvu těchto kat "Pinan." Funakoshi se tato kata rozhodl přejmenovat zřejmě z toho důvodu, aby je zpřístupnil japoncům v průběhu války s Čínou.

Heian kata tvoří celkem 5 kat : Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, a Godan. Všechny tyto přívlastky označují úrovně - shodan = první úroveň, nidan = druhá atd.

Začínající karatekové se zpravidla nejprve učí kata Heian Shodan, pokud nemají instruktora, který upřednostňuje rychle mizící Funakoshiho Taikyoku kata.

 Na první pohled se zdá, že první kata z řady Heian je nejméně náročná ze všech kat. Ve skutečnosti, každý zkušený karateka potvrdí, že katu Heian Shodan bezchybně zvládnout dokáží pouze ti nejlepší z nejlepších.

 Pokud tuto katu rozebereme podrobněji, zjistíme, že se v ní nacházejí techniky, pohyby a rytmy obdobné v jiných náročných katách - v Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion atd. Podstatný rozdíl mezi Heian Shodan a těmito katami není náročnost jejich provedení ale počet technik, kterých je v Heian Shodan pouze 22. V součtu však všechny katy Heian tvoří celkem 108 technik, což odpovídá délce kat v Tai Chi, popř. nejdelší známé kata v karate Suparinpei.

Z tohoto hlediska lze se domnívat, rozdělení kat na náročnější a méně náročné jsou nepodložené. Nepodložené je tedy i tvrzení, že se karatekové učí nejprve zvládat snadnější kata a po té, až je dokonale zvládnou, začínají se učit náročnější kata.

Takovéto vysvětlení se nejspíš zrodilo v našich hlavách, protože v tradičním okinawském Shuri-Te byli instruktoři zvyklí učit své žáky jako první kata Seishan (Hangetsu), což je kata, o níž se dnešní instruktoři karate domnívají, že ji může zvládnou pouze karateka s černým pásem.

Záhadou je rovněž, jak vznikly kata Heian. Staří mistři neměli ve zvyku tvořit záznamy a tak se o mnohých věcech můžeme pouze domnívat. Jisté je pouze to, že katy Heian se původně na Okinawě nazývaly Pinan a nový název získaly od mistra Funakoshiho. Víme také, že tyto kata nejsou specifické pro školu Shotokan a že cvičí i v dalších školách Shorin-Ryu. A tím fakta končí a začínají legendy. Jedna legenda říká, že kata Pinan vytvořil mistr Itosu Yasutsune ve městě Shuri na Okinawě kolem roku 1905 a to čistě za účelem zavedení výuky karate na veřejných středních školách. Smyslem zavedení těchto mělo být zjednodušení výuky finálních kat Bassai-Dai a Kanku-Dai.

Tím vznikl učební plán, který se při výuce karate v zásadě uplatňuje dodnes. Problém je však v tom, že není jisté, zda-li mistr Itosu tyto kata skutečně vytvořil. Tato tvrzení se totiž neopírají o žádná písemně dochovaná fakta. Podle Dr. Schmeissera katy Pinan vznikly z vývojově starších dvou kat známých pod jménem Channan. První kata Channan byla rozdělena do prvních 3 kat řady Heian a druhá do zbývajících 2 kat. Tímto rozdělením bylo možné zdokonalit a usnadnit studium těchto dvou kat. Můžeme se jen dohadovat, zda-li kata Chanan ještě před Pinan nevytvořil sám mistr Itosu nebo zda-li katy Channan nepřinesl na Okinawu mýtický Kushanku z Číny a Itosu neudělal nic víc, než to co mu jeho mistr předal.

Další zvláštností je skutečnost, že původně kata Nidan byla první katou v pořadí. Kolem roku 1930 se mistr Funakoshi rozhodl tuto katu prohodit s nynější katou Shodan, která původně byla druhou katou v pořadí. Proč tak učinil, není dodnes zcela jasný. V některých školách Goju-ryu a Shito-ryu je původní pořadí těchto kat zachováno dodnes.

Podíváme-li se na Embusen, které jednotlivá kata kreslí na podlaze s trochou fantazie, můžeme mezi těmito tvary nalézt lukostřelné vybavení. Mistr Itosu Itosu prý byl velký milovník Kyudo - japonské rituální lukostřelby a je možné, že svoji lásku k tomuto umění promítl i do koncepce pohybu v těchto katách. Další zvláštností je i to, že když tyto Embuseny položíte na sebe, vytvoříte téměř přesně znak pro kata Heian. Jako by tyto vzory obsahovaly skryté zakódované zprávy.

 

 

 

To, že řadu tvoří 5 kat, také zřejmě nebylo ponecháno náhodě. Základem těchto kat je 5 elementů země, voda, oheň, vzduch (vítr) a prostor (nicota). Pravděpodobně Heian Shodan je velmi zakořeněná kata k zemi, proto tvoří základnu kata. Možná, že toto bylo hlavním důvodem, proč se mistr Funakoshi rozhodl pro výměnu pořadí s katou Nidan. Ta je více plynulá, méně kostrbatá a z tohoto důvodu symbolizuje vodu. Sandan je méně technickou katou, zato více bojující a proto je přičleněna k ohni. Yondan obsahuje více techniky kopů, kdy se karateka symbolicky dostává do kontaktu se vzduchem a proto k ní náleží - vzduch (vítr). Godan obsahuje skok, při němž se karateka odpoutá ze země a ocitne se v prostoru - tj. v samotné nicotě.

 

embusen-heian.jpg