Jdi na obsah Jdi na menu
 

popis kata heian

9. 5. 2013

Slovo HEIAN se obvykle překládá jako "mírová mysl". Význam znaků, které tvoří toto slovo však tomu zcela neodpovídá.
HEI = mírový, vyrovnaný, klidný, obyčejný, plochý
AN = bezpečný, snadný, mírový, levný, stáj

Z překladu je patrné, že žádný ze znaků ve skutečnosti v překladu neznamená "mysl." Jedno z vysvětlení, jak vzniklo slovo HEIAN říká, že základem pro toto pojmenování bylo japonské slovo (heiwa-antei),které znamená "mír a stabilitu." Pravděpodobnější verzí je vysvětlení, že slovo HEIAN je pouze japonským překladem původního okinawského názvu těchto kat "Pinan." Funakoshi se tato kata rozhodl přejmenovat zřejmě z toho důvodu, aby je zpřístupnil japoncům v průběhu války s Čínou.

Heian kata tvoří celkem 5 kat : Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, a Godan. Všechny tyto přívlastky označují úrovně - shodan = první úroveň, nidan = druhá atd.

Začínající karatekové se zpravidla nejprve učí kata Heian Shodan, pokud nemají instruktora, který upřednostňuje rychle mizící Funakoshiho Taikyoku kata.

 Na první pohled se zdá, že první kata z řady Heian je nejméně náročná ze všech kat. Ve skutečnosti, každý zkušený karateka potvrdí, že katu Heian Shodan bezchybně zvládnout dokáží pouze ti nejlepší z nejlepších.

 Pokud tuto katu rozebereme podrobněji, zjistíme, že se v ní nacházejí techniky, pohyby a rytmy obdobné v jiných náročných katách - v Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion atd. Podstatný rozdíl mezi Heian Shodan a těmito katami není náročnost jejich provedení ale počet technik, kterých je v Heian Shodan pouze 22. V součtu však všechny katy Heian tvoří celkem 108 technik, což odpovídá délce kat v Tai Chi, popř. nejdelší známé kata v karate Suparinpei.

Z tohoto hlediska lze se domnívat, rozdělení kat na náročnější a méně náročné jsou nepodložené. Nepodložené je tedy i tvrzení, že se karatekové učí nejprve zvládat snadnější kata a po té, až je dokonale zvládnou, začínají se učit náročnější kata.

Takovéto vysvětlení se nejspíš zrodilo v našich hlavách, protože v tradičním okinawském Shuri-Te byli instruktoři zvyklí učit své žáky jako první kata Seishan (Hangetsu), což je kata, o níž se dnešní instruktoři karate domnívají, že ji může zvládnou pouze karateka s černým pásem.

Záhadou je rovněž, jak vznikly kata Heian. Staří mistři neměli ve zvyku tvořit záznamy a tak se o mnohých věcech můžeme pouze domnívat. Jisté je pouze to, že katy Heian se původně na Okinawě nazývaly Pinan a nový název získaly od mistra Funakoshiho. Víme také, že tyto kata nejsou specifické pro školu Shotokan a že cvičí i v dalších školách Shorin-Ryu. A tím fakta končí a začínají legendy. Jedna legenda říká, že kata Pinan vytvořil mistr Itosu Yasutsune ve městě Shuri na Okinawě kolem roku 1905 a to čistě za účelem zavedení výuky karate na veřejných středních školách. Smyslem zavedení těchto mělo být zjednodušení výuky finálních kat Bassai-Dai a Kanku-Dai.

Tím vznikl učební plán, který se při výuce karate v zásadě uplatňuje dodnes. Problém je však v tom, že není jisté, zda-li mistr Itosu tyto kata skutečně vytvořil. Tato tvrzení se totiž neopírají o žádná písemně dochovaná fakta. Podle Dr. Schmeissera katy Pinan vznikly z vývojově starších dvou kat známých pod jménem Channan. První kata Channan byla rozdělena do prvních 3 kat řady Heian a druhá do zbývajících 2 kat. Tímto rozdělením bylo možné zdokonalit a usnadnit studium těchto dvou kat. Můžeme se jen dohadovat, zda-li kata Chanan ještě před Pinan nevytvořil sám mistr Itosu nebo zda-li katy Channan nepřinesl na Okinawu mýtický Kushanku z Číny a Itosu neudělal nic víc, než to co mu jeho mistr předal.

Další zvláštností je skutečnost, že původně kata Nidan byla první katou v pořadí. Kolem roku 1930 se mistr Funakoshi rozhodl tuto katu prohodit s nynější katou Shodan, která původně byla druhou katou v pořadí. Proč tak učinil, není dodnes zcela jasný. V některých školách Goju-ryu a Shito-ryu je původní pořadí těchto kat zachováno dodnes.

Podíváme-li se na Embusen, které jednotlivá kata kreslí na podlaze s trochou fantazie, můžeme mezi těmito tvary nalézt lukostřelné vybavení. Mistr Itosu Itosu prý byl velký milovník Kyudo - japonské rituální lukostřelby a je možné, že svoji lásku k tomuto umění promítl i do koncepce pohybu v těchto katách. Další zvláštností je i to, že když tyto Embuseny položíte na sebe, vytvoříte téměř přesně znak pro kata Heian. Jako by tyto vzory obsahovaly skryté zakódované zprávy.

 

 

 

To, že řadu tvoří 5 kat, také zřejmě nebylo ponecháno náhodě. Základem těchto kat je 5 elementů země, voda, oheň, vzduch (vítr) a prostor (nicota). Pravděpodobně Heian Shodan je velmi zakořeněná kata k zemi, proto tvoří základnu kata. Možná, že toto bylo hlavním důvodem, proč se mistr Funakoshi rozhodl pro výměnu pořadí s katou Nidan. Ta je více plynulá, méně kostrbatá a z tohoto důvodu symbolizuje vodu. Sandan je méně technickou katou, zato více bojující a proto je přičleněna k ohni. Yondan obsahuje více techniky kopů, kdy se karateka symbolicky dostává do kontaktu se vzduchem a proto k ní náleží - vzduch (vítr). Godan obsahuje skok, při němž se karateka odpoutá ze země a ocitne se v prostoru - tj. v samotné nicotě.

 

embusen-heian.jpg