Jdi na obsah Jdi na menu
 

Základní náplň činnosti dětského oddílu

2. 10. 2009

V rámci dětského oddílu cvičí děti ve věku od 7 (výjimečně i mladší) do 12 let. Tréninky jsou zaměřené na celkovou pohybovou přípravu, osvojení si základních pohybových dovedností (házení, chytání, běh, prostorová orientace, postřeh, reakceschopnost, apod.). Tyto aktivity jsou dětem předávány formou her a soutěží. Trénink je strukturovaní v celkové délce jedné hodiny následujícím způsobem:

  1. Úvodní pozdrav, dechová cvičení v základním sedu (seiza).
  2. Zahřátí organismu a příprava na další fyzickou činnost (běh, úvodní dynamická hra).
  3. Rozcvička - pěstuje v dětech základní návyky pohybové přípravy, zklidní organismus po úvodní dynamické fázi (protažení svalů a šlach, příprava na další pohybovou činnost, prevence úrazům).
  4. Hry a soutěže naplňující výše uvedené principy.
  5. Základní dovednosti bojových umění (pády, pohyb těla, úchopy, příprava útoků, úderů, kopů, apod.) - mimořádný důraz je kladen na zvládnutí základních gymnastických dovedností (kotoul vpřed, kotoul vzad, orientace v prostoru po provedení pádů, apod.).
  6. Závěrečná fáze tréninku - zklidnění organismu, dechová cvičení.

Během celé přípravy se děti rovněž seznámí se základními principy etikety budó (pozdrav, vzájemná úcta k soupeři, atd.).